pyetje? largohen

Dhuna ekonomike

Përkufizimi

Nëse viktima është e punësuar: Pengimi ose heqja fare e pushtetit financiar, kontrolli i buxhetit, mospjesëmarrja në shpenzime, përvetësimi i të mirave pa vullnetin e partner/it/es, detyrimi për ta lëshuar punën,…

Nëse viktima është e papunësuar: Racionimi, dhënia e shumave të pamjaftueshme për të mbajtur familjen, detyrimi për të kërkuar para veç kur duhen, kërkimi i llogarisë deri në centim për çdo blerje, moslejimi për t’u punësuar,…