Problemi? Prestani

Ekonomsko nasilje

Definicija

Ako žrtva ostvaruje zaradu-prihod : sprečavati je ili joj ukinuti mogućnost da raspolaže finansijskim sredstvima, kontrolisati budžet, neučestvovati u zajedničkim troškovima, prisvajati dobra bez njene saglasnosti, prisiljavati je da napusti posao, …

Ako žrtva ne ostvaruje zaradu-prihod : sve racionisati, davati nedovoljnu sumu novca za troškove domaćinstva, primorati je da « moljaka » za svaku paru, zahtevati detaljni obračun i za najmanju kupovinu, sprečavati je da radi, …