pytania? opuścić

Przemoc ekonomiczna

Definicja

Jeśli ofiara zarabia: pozbawienie lub odcięcie dostępu do środków finansowych, kontrola budżetu, brak uczestnictwa w wydatkach, dysponowanie czyjąś własnością bez pozwolenia, zmuszanie do porzucenia pracy.

Jeśli ofiara nie zarabia: wydzielanie pieniędzy, dawanie sum niewystarczających na utrzymanie, zmuszanie do proszenia o pieniądze, wymaganie usprawiedliwiania najmniejszych wydatków co do grosza, uniemożliwianie podjęcia pracy.