VIOLENCE, QUE FAIRE ?

Nuk është kurrë e drejtë të eksperimentosh apo të përdorësh dhunë, pavarësisht se kush është.

VIOLENCE QUE FAIRE është një shoqatë që synon të parandalojë dhunën në familje, dhe ofron këshilla dhe mbështetje për të gjithë të interesuarit.

En cas d’urgence: Police: 117 | Ambulance: 144

Quitter le site (touche esc) Poser une question
Retour au sommet