pytania? opuścić

Przemoc psychiczna

Definicja

W życiu prywatnym lub wśród ludzi.
Wyzwiska, poniżanie, wyśmiewanie, krzyki, groźby, próby nadzoru i kontroli, molestowanie, maltretowanie (zwłaszcza zwierząt), niszczenie przedmiotów w celu zastraszenia drugiej osoby.