En cas d’urgence Police 117 | Ambulance 144

Czym jest przemoc?

KŁÓTNIA CZY PRZEMOC?

W większości związków od czasu do czasu zdarzają się kłótnie. Partnerzy mogą pokłócić się bez większych negatywnych konsekwencji. Przemoc w związku to jednak coś innego. Przemoc ma niszczycielski wpływ na wszystkich członków rodziny. Kiedy pojawia się przemoc, znika poszanowanie drugiej osoby i równość między partnerami.

Przemoc w rodzinie wpisuje się w relację dwóch osób pozostających lub nie w związku małżeńskim. Może się wydarzać od początku trwania związku, po kilku latach wspólnego życia, bądź w momencie rozstania.

CYKL PRZEMOCY

Przemoc ma charakter cykliczny. W większości przypadków, wraz z upływem czasu epizody przemocy stają się coraz częstsze, a agresja coraz gwałtowniejsza. Jeśli niczego się nie zrobi, narastanie przemocy może prowadzić do groźnych dla życia obrażeń, nieodwracalnych uszkodzeń, a nawet do zabójstwa ofiary.

Quitter le site (touche esc) Poser une question
Retour au sommet