VIOLENCE, QUE FAIRE ?

Eksperymentowanie lub stosowanie przemocy nigdy nie jest właściwe, bez względu na to, kto to jest.

VIOLENCE QUE FAIRE jest stowarzyszeniem, które ma na celu zapobieganie przemocy domowej i oferuje porady i wsparcie wszystkim zainteresowanym.

En cas d’urgence: Police: 117 | Ambulance: 144

Quitter le site (touche esc) Poser une question
Retour au sommet