pytania? opuścić

Eksperymentowanie lub stosowanie przemocy nigdy nie jest właściwe, bez względu na to, kto to jest.

VIOLENCE QUE FAIRE jest stowarzyszeniem, które ma na celu zapobieganie przemocy domowej i oferuje porady i wsparcie wszystkim zainteresowanym.