En cas d’urgence Police 117 | Ambulance 144

Šta je nasilje?

SVADJA ILI NASILJE?

Kod većine parova dogadjaju se povremeno prepirke, svadje. Supružnici, partneri, mogu i da se posvadjaju, a da to ne izazove obavezno negativne posledice. Kućno nasilje (“bračno nasilje”)  je nešto drugo. Ono ima razarajuće posledice na sve članove porodice. Kada se primenjuje nasilje, poštovanje prema onom drugom i ravnopravnost izmedju partnera nestaju.

Kućno nasilje je nasilje koje se dogadja u zajednici, bilo da se radi o bračnij ili vanbračnoj. Takvo nasilje može da se pojavi na samom početku veze i stvaranja zajednice, posle više godina zajedničkog života ili u trenutku kada dodje do rastavljanja.

CIKLUS NASILJA

Nasilje se ispoljava u ciklusima. U većini slučajeva, vremenom, faze nasilja su sve češće a napadi sve jači i jači. Ako se ništa ne preduzme, ta eskalacija, jačanje nasilja, može da nanese telesne povrede opasne po život ili nepopravive, pa čak i da izazove smrt žrtve.

Quitter le site (touche esc) Poser une question
Retour au sommet