En cas d’urgence Police 117 | Ambulance 144

Šta je nasilje?

SVADJA ILI NASILJE?

Kod većine parova dogadjaju se povremeno prepirke, svadje. Supružnici, partneri, mogu i da se posvadjaju, a da to ne izazove obavezno negativne posledice. Kućno nasilje (“bračno nasilje”) je nešto drugo. Ono ima razarajuće posledice na sve članove porodice. Kada se primenjuje nasilje, poštovanje prema onom drugom i ravnopravnost izmedju partnera nestaju.

Kućno nasilje je nasilje koje se dogadja u zajednici, bilo da se radi o bračnij ili vanbračnoj. Takvo nasilje može da se pojavi na samom početku veze i stvaranja zajednice, posle više godina zajedničkog života ili u trenutku kada dodje do rastavljanja.

LE CYCLE DE LA VIOLENCE

Chaque situation de couple est unique, mais la plupart du temps, la violence se déroule sous la forme d’un cycle de quatre phases, véritable cercle vicieux destructeur, facilement repérable une fois qu’il est connu. Il est difficile de rompre ce cycle infernal sans soutien extérieur. Briser le silence et l’isolement, parler de sa situation est une étape importante pour y arriver.

Quitter le site (touche esc) Poser une question
Retour au sommet