Problemi? Prestani

Nikada nije ispravno eksperimentisati ili koristiti nasilje, bez obzira o kome se radi.

VIOLENCE QUE FAIRE je udruženje koje ima za cilj prevenciju nasilja u porodici, te nudi savjete i podršku svim zainteresiranima.