VIOLENCE, QUE FAIRE ?

Nikada nije ispravno eksperimentisati ili koristiti nasilje, bez obzira o kome se radi.

VIOLENCE QUE FAIRE je udruženje koje ima za cilj prevenciju nasilja u porodici, te nudi savjete i podršku svim zainteresiranima.

En cas d’urgence: Police: 117 | Ambulance: 144

Quitter le site (touche esc) Poser une question
Retour au sommet