Problemi? Prestani

Seksualno nasilje

Definicija

Prisiljavanje na seksulani odnos, ponižavanje u toku polnog odnosa (vredjanje, upotreba predmeta, itd.), fizičko napadanje za vreme polnog odnosa, polne radnje pod prinudom (pornografski materijal, sodomija, odnosi sa trećim licima), silovanje, …