Şiddet farklı şekillerde kendini gösterir:

Şiddet, psikolojik, fiziksel, cinsel veya ekonomik şekillerde olabilir. Şiddetin farklı şekilleri genelde kademeli olarak kendini gösterir ve daha sonra birçok bu farklı şekiller bir arada devam eder.

Psikolojik şiddet : 

Özel veya umumi ortamlarda olabilir
Küfür, kötüleyici, küçümseyici ve aşağılayıcı sözler, üstüne bağırmalar, tehdit, gözetleme ve kontrol, taciz etmek, kötü muamele (hayvanlar üzerinde yapıldığı da görülür), korkutma amaçlı eşyaları kırma.

Fiziksel şiddet :

Vurma (dövme), zorla alıkoyma, sarsma, kolunu bükme, vahşice itme , ısırma, bir nesneyle ve silahla yaralama, vs...

Ekonomik şiddet :

Şiddet mağduru çalışıyorsa/geliri varsa: ekonimik gücünü engellemek veya elinden almak. Bütçeyi kontrol etmek, giderleri/harcamaları karşılamamak, malları izinsiz sahiplenmek, işi bırakmaya zorlamak, vs...

Eğer mağdur çalışmıyorsa/geliri yoksa: evin harcamaları için parayı parça parça, yetersiz ve bozuk para şekilinde vermek, yalvararak/dilenerek para istemeye zorlamak, kuruşu kuruşuna her alış-veriş için hesap sormak, çalışmasına engel olmak.

Cinsel şiddet :

Cinsel taciz, cinsel ilişki esnasında aşağlamak (küfür, nesne kullanmak, vs...) cinsel ilişki sırasinda fiziksel saldırı, zorla ilişkide bulunmak (pornografik malzeme kullanmak, anal sekse ve başka insanlarla ilişkiye zorlamak) tecavüz, vs...

İsviçre'de göçmensiniz ve hukuksal/yasal alanda bir sorunuz var

İsviçre'de göçmensiniz, çiftler arası şiddet görüyorsunuz ve hukuksal alanda sorularınız var. Asağıdaki yerlerle irtibata geçmekten kaçınmayın.