Ngatërresë apo dhunë ?

Shumicës së çifteve iu ndodh herë pas here të ngatërrohen me njeri-tjetrin. Mes partnerëve ndodh që të ketë zemërim, pa pasur ndonjë pasojë domosdoshmërisht negative. Dhuna në jetën bashkëshortore është një gjë tjetër. Dhuna ka efekt shkatërrues mbi të gjithë anëtarët e familjes. Kur ushtrohet dhunë, respekti për tjetrin dhe barazia mes partnerëve zhduket.

Dhuna në jetën bashkëshortore shfaqet në jetën e një çifti të martuar, por edhe kur ata bashkëjetojnë. Dhuna mund të shfaqet që në fillim  të një marrëdhënieje, pas disa vitesh jete të përbashkët apo në momentin e ndarjes.