Ciklus nasilja

Nasilje se ispoljava u ciklusima. U većini slučajeva, vremenom, faze nasilja su sve češće a napadi sve jači i jači. Ako se ništa ne preduzme, ta eskalacija, jačanje nasilja, može da nanese telesne povrede opasne po život ili nepopravive, pa čak i da izazove smrt žrtve.

Napetost raste

Dolazi do prekida svake komunikacije, partner ili partnerka koji vrši nasilje ne uspeva da izkaže svoja osećanja i svoju nesaglasnost, nagomilava u sebi nezadovoljstvo ili, pak, hoće sve da kotroliše i odbija svako pregovaranje, dok istovremeno žrtva primećuje znake nasilja i obuzima je strah.

Incident s nasiljem

Nasilnik, partner/partnerka, se « prazni » kroz nasilje koje je sve jače i jače. Žrtva se oseća kao da je uhvaćena u klopku, zastrašena je i nemoćna, sklona je da se pridržava zahteva partnera/partnerke. 

Pomirenje

Partner/partnerka, koji/koja vrši nasilje, se izvinjava, obećava da se to više nikada neće ponoviti, sve čini da mu/joj bude oprošteno. Žrtvu ponovo obuzima nada i ona prihvata izvinjenja.

On/ona umanjuje težinu svojih počinjenih dela, pravda se, poziva se na spoljne okolnosti (stres, …) ili optužuje samu žrtvu za nešto. Žrtva sumnja u sebe ili se oseća krivom, misli da je na njoj da se promeni.

Zatišje

Kriza je zaboravljena, silovitog ponašanja za sada nema, nastupio je period « medenog meseca », ali to ne traje, i ako se ništa ne preduzme, spirala nasilja će se nastaviti.