Istnieją różne formy przemocy

Przemoc może mieć charakter psychiczny, fizyczny, seksualny lub ekonomiczny. Różne jej formy pojawiają się na ogół stopniowo, a następnie występują wspólnie.

Przemoc psychiczna

W życiu prywatnym lub wśród ludzi.
Wyzwiska, poniżanie, wyśmiewanie, krzyki, groźby, próby nadzoru i kontroli, molestowanie, maltretowanie (zwłaszcza zwierząt), niszczenie przedmiotów w celu zastraszenia drugiej osoby.

Przemoc fizyczna

Ciosy, przytrzymywanie siłą, potrząsanie, wykręcanie rąk, gwałtowne popychanie, ukąszenia, rany zadawane za pomocą broni.

Przemoc ekonomiczna

Jeśli ofiara zarabia: pozbawienie lub odcięcie dostępu do środków finansowych, kontrola budżetu, brak uczestnictwa w wydatkach, dysponowanie czyjąś własnością bez pozwolenia, zmuszanie do porzucenia pracy.

Jeśli ofiara nie zarabia: wydzielanie pieniędzy, dawanie sum niewystarczających na utrzymanie, zmuszanie do proszenia o pieniądze, wymaganie usprawiedliwiania najmniejszych wydatków co do grosza, uniemożliwianie podjęcia pracy.

Przemoc seksualna

Wymuszanie pożycia, poniżanie podczas stosunków (wyzwiska, użycie przedmiotów itp.), agresja fizyczna podczas stosunków, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych (pornografia, stosunek analny, stosunki z osobami trzecimi), gwałt.

Jesteś imigrantem/ką w Szwajcarii i masz pytanie natury prawnej

Jesteś imigrantem/ką w Szwajcarii, żyjesz w sytuacji przemocy w rodzinie i masz pytanie natury prawnej? Możesz się skontaktować z poniższymi instytucjami: